Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY PORTALU:

Partnerzy działu:

MI: Polscy przewoźnicy zawieszają protesty przed drogowymi przejściami granicznymi z Ukrainą

fot. Freepik.com
Organizatorzy trwających od 6 listopada 2023 zgromadzeń przed drogowymi przejściami granicznymi w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej podpisali dziś (16 stycznia 2024) z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem porozumienie, na mocy którego zawieszają protesty do 1 marca 2024 r.

Na mocy tego porozumienia protestujący polscy przewoźnicy drogowi oraz Ministerstwo Infrastruktury podjęli wzajemne ustalenia, mające na celu stworzenie warunków do kontynuacji działań, zmierzających do rozwiązania problemów polskiej branży transportowej oraz przywrócenia równowagi na rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy w relacjach Polska-Ukraina. Porozumienie zawiera siedem punktów, obejmujących w szczególności: prace legislacyjne zmierzające do zmian w prawie krajowym, propozycje zmian do umowy UE-Ukraina, monitorowanie realizacji dokonanych uzgodnień strony polskiej ze stroną ukraińską m.in. w zakresie usprawnienia odprawy granicznej pojazdów powracających z Ukrainy bez ładunku, wzmocnienia systemu kontroli polskich służb w zakresie wykrywania nieuprawnionych i nieobjętych Umową UE-Ukraina przewozów oraz prowadzenie analiz w konsultacji ze stroną publiczną w zakresie możliwości wsparcia finansowego.

Porozumienie ma także na celu wprowadzenie zmian ustawowych w kierunku wyeliminowania niezgodnych z prawem praktyk (uruchomienie systemu SENT, doprecyzowanie obowiązków spedytorów, nadawców i odbiorców w zakresie zlecania przewozu drogowego podmiotom nieuprawnionym oraz wzmocnienie systemu sankcji z tego tytułu). Punkt piąty porozumienia, a więc zaproszenie przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka przedstawicieli Komitetu Protestujących do prac w Zespole do spraw rozwiązania problemów na polsko-ukraińskiej granicy powołanego w Ministerstwie Infrastruktury został zrealizowany podczas konferencji prasowej.

– Jestem wdzięczny organizatorom protestów za zrozumienie, jak istotne dla prawidłowego zapewnienia nieprzerwanego łańcucha dostaw, ale także bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jest prawidłowe i  niezakłócone funkcjonowanie drogowych przejść granicznych. Mam nadzieję, że do 1 marca 2024 r. uda się zrealizować działania wskazane w podpisanym przez nas porozumieniu. Moim celem jest dążenie do równowagi na rynku międzynarodowych przewozów drogowych towarów w relacji Polska-Ukraina oraz objęcie należytą ochroną interesów rodzimych przewoźników drogowychpowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Ministerstwo Infrastruktury pod nowym kierownictwem od 13 grudnia 2023 r. prowadziło intensywne działania na rzecz rozwiązania problemów polskich przewoźników. Już kilka godzin po objęciu funkcji ministra infrastruktury, Dariusz Klimczak spotkał się z protestującymi w Lublinie, by zapoznać się z ich postulatami przed cyklem rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej w ramach Komitetu Wspólnego, nadzorującego i monitorującego stosowanie i wykonywanie Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Do rozmów takich doszło 18 grudnia 2023 r. na podstawie artykułu 7 Umowy, zgodnie z którym przedstawiciele państw członkowskich UE mogli w nim uczestniczyć w charakterze obserwatorów, otrzymując prawo wypowiedzi jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Strona polska zgłosiła taką potrzebę i jej prośba została spełniona.

Protest polskich przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej był także głównym tematem spotkania ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z wicepremierem ds. odbudowy, ministrem ds. rozwoju gmin, terytoriów i infrastruktury Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem w Warszawie. Minister Klimczak przekazał wówczas swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi postulaty protestujących, których rozwiązanie leży po stronie ukraińskiej oraz zaakcentował potrzebę modyfikacji Umowy między UE a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów. Działania rozpoczęte przez ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka mające na celu rozwiązanie problemów protestujących na granicy polskich przewoźników kontynuował w Kijowie wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

29 grudnia 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez ministra infrastruktury międzyresortowego Zespołu do spraw rozwiązania problemów występujących na granicy polsko-ukraińskiej, związanych z wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy. 8 stycznia 2024 r. odbyły się natomiast cztery spotkania w tej sprawie: dwa z przedstawicielami transportowców z udziałem ministra Dariusza Klimczaka – Komitetem Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu oraz Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych oraz dwa w formacie polsko-ukraińskim z udziałem wiceministra Pawła Gancarza. Wcześniej, 5 stycznia 2024 r. wiceminister Paweł Gancarz wziął udział w rozmowach z protestującymi przewoźnikami w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, których celem było wypracowanie porozumienia zawieszającego protest.

źródło: informacja prasowa Ministerstwa Infrastruktury

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *