Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY PORTALU:

Ładunki niebezpieczne na kolei – perspektywa 2013-2022

wagony towarowe

Transport kolejowy odgrywa ogromne znaczenie przy przewozie ładunków niebezpiecznych. W Europie jesteśmy drugim krajem pod względem wielkości kolejowych przewozów materiałów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Przewozy towarów koleją w pierwszym półroczu 2023 r. Jakie grupy towarów dominowały?

W pierwszym półroczu 2023 r. koleją przewieziono 115,3 mln ton towarów. W porównaniu do 2022 r. nastąpił spadek o 9,8 mln ton (-7,8%). Jednocześnie wykonana praca przewozowa wyniosła 30,8 mld tonokilometrów, co stanowiło wzrost o prawie 0,2 mld tonokilometrów w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r. W przewozach dominują węgiel oraz ropa naftowa.

Bariery i czynniki rozwoju transportu towarów koleją

kontenery na kolejowym placu przeładunkowym z lotu ptaka

Intensyfikacja roli kolei w strategii rozwoju transportu kraju, zwiększenie finansowania przedsięwzięć rozwojowych, a także współpraca poszczególnych gałęzi transportu towarów – to według respondentów najważniejsze kwestie, które mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności transportu towarów koleją. Urząd Transportu Kolejowego opracował trzeci „Raport z konsultacji z rynkiem towarowym”.

Przewozy towarowe koleją w październiku

W przewozie ładunków koleją, wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów, to wartość o 0,6 % wyższa niż w październiku 2022 r. Masa towarów – 21 mln ton – to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku.

Nowy terminal LHS umożliwi obsługę ładunków intermodalnych

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS) oficjalnie uruchomiła Terminal Przeładunkowy zlokalizowany na stacji Wola Baranowska LHS, w woj. podkarpackim. Inwestycja zwiększy ilość towarów przewożonych szerokotorową linią kolejową i umożliwi obsługę w Woli Baranowskiej ładunków intermodalnych.

CER o samochodach ciężarowych… i zaletach kolei

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) opublikowała zestawienie danych o wpływie samochodów ciężarowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego, infrastrukturę drogową i zużycie energii. Porównała również cechy transportu samochodowego i kolejowego.

Wrześniowe wyniki kolejowych przewozów towarowych wg UTK

We wrześniu 2023 r. koleją przetransportowano prawie 19,9 mln ton ładunków, co w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2022 r. oznacza spadek o 0,6 mln ton (-2,9%). Praca przewozowa osiągnęła wartość ponad 5,2 mld tonokilometrów i była niższa o 0,02 mld tonokilometrów (-0,4%) niż rok wcześniej.