Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY PORTALU:

Kuehne+Nagel: spadek zysków i intensyfikacja kosztów w pierwszym kwartale 2024

Obroty netto Grupy Kuehne+Nagel w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosły 5,5 mld CHF, przy EBIT w wysokości 376 mln CHF i zysku przed opodatkowaniem w wysokości 278 mln CHF. Wyniki były ogólnie niższe i wpłynęły na nie ujemne efekty kursowe w wysokości 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. Współczynnik konwersji, który opisuje stosunek EBIT do zysku brutto wyniósł 18% w pierwszym kwartale 2024 r., znacznie powyżej wartości sprzed Covid-19 wynoszącej 12% w pierwszym kwartale 2019 r. Generalnie, wskaźniki te są powyżej odpowiednich poziomów sprzed pandemii.

Nowa dyrektorka zarządzająca Kuehne+Nagel w Polsce

Emilia Górska-Mytyk

Emilia Górska-Mytyk została mianowana na stanowisko dyrektorki zarządzającej Kuehne+Nagel w Polsce. Podczas swojej kadencji będzie nadzorować operacje firmy, kierując 1700 specjalistami ds. logistyki. Zastąpiła ona Wojciecha Sienickiego, który pełnił rolę prezesa od 2018 r. i podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Nowe funkcjonalności seaexplorer od Kuehne+Nagel

praca na laptopie

Kuehne+Nagel rozwija platformę seaexplorer dla klientów logistyki morskiej, wprowadzając kompleksowe dane na temat czasów realizacji przewozów śródlądowych dla ładunków pełnokontenerowych oraz drobnicowych. Użytkownicy seaexplorer mają teraz dostęp do szczegółowych danych dotyczących przesyłek FCL i LCL w ramach jednej platformy.

Kuehne+Nagel otwiera nowe centrum logistyki drogowo-morskiej w Gdańsku

Kuehne+Nagel otworzyło nowe centrum przeładunkowe w pobliżu terminalu kontenerowego Baltic Hub (d. DCT Gdańsk), jednego z najszybciej rozwijających się terminali w Polsce. Nowe centrum dedykowane operacjom morskim i drogowym zaspokaja rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania transportowe w regionie, wspierając klientów Kuehne+Nagel multi-modalnymi serwisami do krajów bałtyckich. 

Kuehne+Nagel stosuje insetting węglowy dla elektrycznych ciężarówek

Firma Kuehne+Nagel wprowadziła rozwiązania insettingu węglowego Book&Claim dla swoich pojazdów elektrycznych. Firma jest pierwszym dostawcą usług logistycznych, który wprowadził dla tej kategorii pojazdów (dotychczas ograniczone do paliw niskoemisyjnych). Wdrażanie rozwiązań dekarbonizacyjnych i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju jest ważnym elementem strategii Roadmap 2026 Kuehne+Nagel i filaru Living ESG.