Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY PORTALU:

UTK: Grupy ładunków w przewozach towarowych w 2023 r.

kontenery na kolejowym placu przeładunkowym z lotu ptaka

W ubiegłym roku w Polsce łącznie przewieziono koleją 231,6 mln ton towarów. W porównaniu z 2022 r. jest to spadek o 16,9 mln ton. W przewozach towarowych dominował węgiel kamienny, którego przetransportowano 75,5 mln ton. Było to mniej o 14,3% niż przed rokiem. Charakterystyczny był za to wzrost udziału zbóż w strukturze przewożonych towarów.

UTK: Marzec w przewozach towarowych na kolei

zbliżenie na tor kolejowy

W marcu 2024 r. koleją przetransportowano prawie 18,7 mln ton towarów, co w zestawieniu z marcem ubiegłego roku oznacza spadek o 2,4 mln ton (-11,4%). W przypadku pracy przewozowej, która przekroczyła wartość 4,9 mld tonokilometrów, jest to wynik niższy o prawie 0,6 mld tonokilometrów (-10,3%) wobec danych z marca 2023 r. – informuje Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

UTK: Wzrost punktualności pociągów towarowych

Urząd Transportu Kolejowego opublikował dane na temat punktualności pociągów w ubiegłym roku. W przewozach towarowych punktualność w 2023 r. osiągnęła poziom 51,03% (wzrost o 7,41 punktu procentowego), przy czym liczba pociągów towarowych spadła o 8,36%.

Ładunki niebezpieczne na kolei – perspektywa 2013-2022

wagony towarowe

Transport kolejowy odgrywa ogromne znaczenie przy przewozie ładunków niebezpiecznych. W Europie jesteśmy drugim krajem pod względem wielkości kolejowych przewozów materiałów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie.

Przewozy towarów koleją w pierwszym półroczu 2023 r. Jakie grupy towarów dominowały?

W pierwszym półroczu 2023 r. koleją przewieziono 115,3 mln ton towarów. W porównaniu do 2022 r. nastąpił spadek o 9,8 mln ton (-7,8%). Jednocześnie wykonana praca przewozowa wyniosła 30,8 mld tonokilometrów, co stanowiło wzrost o prawie 0,2 mld tonokilometrów w porównaniu do pierwszego półrocza 2022 r. W przewozach dominują węgiel oraz ropa naftowa.

Bariery i czynniki rozwoju transportu towarów koleją

kontenery na kolejowym placu przeładunkowym z lotu ptaka

Intensyfikacja roli kolei w strategii rozwoju transportu kraju, zwiększenie finansowania przedsięwzięć rozwojowych, a także współpraca poszczególnych gałęzi transportu towarów – to według respondentów najważniejsze kwestie, które mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności transportu towarów koleją. Urząd Transportu Kolejowego opracował trzeci „Raport z konsultacji z rynkiem towarowym”.

Przewozy intermodalne – najnowsze dane UTK

Masa ładunków przewiezionych w transporcie intermodalnym koleją w III kwartale 2023 r. osiągnęła prawie 6,2 mln ton, a wykonana przy tym praca przewozowa blisko 2,2 mld tonokilometrów. Wyniki przewozowe za III kwartał 2023 r. są zdecydowanie lepsze niż w II kwartale 2023 r., jednak w porównaniu z III kwartałem 2022 r. masa ładunków spadła o 8,6%, a praca przewozowa o 4,5%.

Przewozy towarowe koleją w październiku

W przewozie ładunków koleją, wykonana przez pociągi towarowe praca przewozowa przekroczyła poziom 5,5 mld tonokilometrów, to wartość o 0,6 % wyższa niż w październiku 2022 r. Masa towarów – 21 mln ton – to drugi najwyższy wynik miesięczny od początku tego roku.

Wrześniowe wyniki kolejowych przewozów towarowych wg UTK

We wrześniu 2023 r. koleją przetransportowano prawie 19,9 mln ton ładunków, co w zestawieniu z analogicznym miesiącem w 2022 r. oznacza spadek o 0,6 mln ton (-2,9%). Praca przewozowa osiągnęła wartość ponad 5,2 mld tonokilometrów i była niższa o 0,02 mld tonokilometrów (-0,4%) niż rok wcześniej.