Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY PORTALU:

Unijny certyfikat bezpieczeństwa dla PKP Cargo

PKP Cargo otrzymało certyfikat bezpieczeństwa Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (ERA), który pozwala na prowadzenie działalności przewozowej na terenie Polski i siedmiu innych państw UE.

UTK: Przewozy towarów niebezpiecznych w 2023 r.

wagony towarowe

Transport kolejowy ma ogromne znaczenie dla przewozu towarów niebezpiecznych. W 2023 r. wzrosły podstawowe parametry, które charakteryzują tego typu transport – zwiększyła się zarówno masa ładunków (+3,5% w porównaniu z 2022 r.), jak i praca przewozowa (+4,4%). Większa była również liczba przewoźników. Towary niebezpieczne stanowiły niemal 14% masy wszystkich przewiezionych koleją towarów.

Fracht FWO z nowym biurem w Gdańsku

Fracht FWO Polska, część globalnej Grupy Fracht, 17 czerwca br., oficjalnie otworzyła nowe biuro w Gdańsku, na czele którego stanął Arkadiusz Torbicki, Dyrektor Oddziału. Działanie to związane jest z ekspansją i wzmocnieniem działań biznesowych spółki w obszarze biznesu kontenerowego.

SUUS i Decathlon wożą intermodalnie z Polski do Włoch

zbliżenie na tor kolejowy

Rohlig SUUS Logistics rozwija współpracę z marką Decathlon w obszarze transportu intermodalnego. Obecnie największy polski operator dostarcza rowery z fabryki oraz centrów logistycznych klienta w Polsce do magazynów na terenie całych Włoch, z wykorzystaniem serwisu kolejowego na najdłuższym odcinku. Dzięki temu rozwiązaniu Decathlon ogranicza emisyjność łańcucha dostaw.

Grupa PKP CARGO S.A. publikuje wyniki za I kw. 2024 r.

lokomotywa pkp cargo

W I kw. 2024 r. w Polsce produkcja sprzedana przemysłu była o 0,7% niższa rdr. Spadek produkcji sprzedanej dotknął 20 spośród 34 działów przemysłu, w tym znaczny spadek zanotowano w segmentach istotnych dla sektora cargo, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o -20,6% rdr). Znacznie zmniejszyła się również krajowa produkcja budowlano-montażowa, która była o 10,8% niższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

UTK: Wyniki przewozowe w kwietniu 2024 r.

W kwietniu 2024 r. kolej obsłużyła ponad 18,8 mln ton ładunków, co w zestawieniu do wyników sprzed roku oznacza wzrost o 0,8 mln ton (+ 4,4%). Wartość pracy przewozowej wyniosła prawie 5,1 mld tonokilometrów i była wyższa o 0,2 mld tonokilometrów (+3,7%) w porównaniu do kwietnia 2023 r.

UTK: Marzec w przewozach towarowych na kolei

zbliżenie na tor kolejowy

W marcu 2024 r. koleją przetransportowano prawie 18,7 mln ton towarów, co w zestawieniu z marcem ubiegłego roku oznacza spadek o 2,4 mln ton (-11,4%). W przypadku pracy przewozowej, która przekroczyła wartość 4,9 mld tonokilometrów, jest to wynik niższy o prawie 0,6 mld tonokilometrów (-10,3%) wobec danych z marca 2023 r. – informuje Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury obsłuży materiały niebezpieczne

Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spółka Warmia i Mazury, zarządzająca Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach, uzyskała zezwolenie na obsługę materiałów niebezpiecznych wysokiego ryzyka. Pozwoli to na rozszerzenie katalogu usług sektora cargo dostępnego na warmińsko-mazurskim lotnisku.

Rekordowy ruch towarowy w Katowice Airport

samolot na tle zachodu słońca

Katowice Airport rejestruje rekordowy ruch towarowy. Lotnisko ma za sobą najlepszy pod tym względem pierwszy kwartał w swojej historii. Od stycznia do końca marca 2024 r. terminal towarowy w Katowice Airport obsłużył 9 838 ton frachtu, czyli o 725 ton więcej (+7,9%) w porównaniu z trzema pierwszymi miesiącami 2023 r.

PKP Cargo powiększa portfel zleceń w segmencie intermodalnym

PKP Cargo wykorzystuje potencjał Terminala Multimodalnego Zduńska Wola-Karsznice. Spółka podpisała umowę na usługi transportowe dla firmy AGROMEX Wojciech i Jacek Fraszka Sp.j. Jest to pierwszy stały przewóz z terminala w Karsznicach w ramach połączenia intermodalnego.