Szukaj
Close this search box.
Szukaj
Close this search box.
PARTNER STRATEGICZNY:
PARTNERZY PORTALU:

Partnerzy działu 'PRAWO FINANSE KADRY':

TC Kancelaria Prawna: Nowe trendy w wysyłce dokumentów transportowych

fot. TC Kancelaria Prawna
Minęło 60 dni od wystawienia faktury za wykonany transport, a płatności brak - brzmi znajomo? Niestety, brak prawidłowo dostarczonych dokumentów potwierdzających wykonany transport jest najczęstszą przyczyną opóźnień w płatnościach w branży transportowej. 

Do niedawna standardem było wydłużanie terminu płatności oraz kary umowne za brak dostarczenia dokumentów w oryginale drogą pocztową. Bogate orzecznictwo w tym temacie potwierdziło, że kary te są w większości nieskuteczne. Istotą umowy przewozu jest terminowe przewiezienie towaru z punku A do B, a nie wysyłka dokumentów w ciągu 7 dni od wykonania transportu. 

W ostatnim czasie przewoźnicy coraz częściej nie otrzymują płatności pomimo wysyłki dokumentów pocztą. Powodem bywa klauzula w zleceniu transportowym nakazująca wysyłkę na określony adres e-mail lub przez portal internetowy. 

Uważaj na formę dostarczenia dokumentów

W zleceniach transportowych coraz częściej pojawiają się zapisy z rodzaju:
„Prosimy o przesłanie pocztą e-mail kompletnych pokwitowań dostawy (PODs) w postaci pliku PDF natychmiast po zakończeniu transportu na adres abcdefg@transport.com – faktury i potwierdzenia dostaw pocztą nie będą akceptowane i zostaną zniszczone bez przetwarzania!”

W branży transportowej przy zawieraniu transakcji liczy się czas. Jednak biorąc pod uwagę, że transakcje zawierane  są z kontrahentami z różnych krajów UE, a zlecenia transportowe i ich postanowienia są w różnych językach, warto już na etapie zawierania umowy ustalić sposób wysyłki dokumentów. Jeśli nie jest to określone, w pierwszej kolejności po wykonanym transporcie należy sprawdzić w zleceniu jaka forma wysyłki dokumentów jest wymagana. Takie postępowanie pozwoli zaoszczędzić nie tylko koszty pocztowe, ale także czas i stres spowodowany windykacją należności. 

Forma wysyłki nie wpływa na ważność umowy przewozu

Odnosząc się do przepisów prawa, należy przypomnieć art. 4 Konwencji CMR, zgodnie z którym brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu. Zarówno wystawienie, jak i późniejsze doręczenie listu przewozowego ma charakter dodatkowy względem umowy przewozu i  nie jest elementem przedmiotowo istotnym takim jak oznaczenie trasy przewozu, określenie wynagrodzenia przewoźnika oraz przedmiot przewozu. Niedostarczenie dokumentów transportowych we wskazany w zleceniu sposób nie może więc skutkować odmową zapłaty za prawidłowo wykonaną operację transportową. 

Jak uniknąć problemów z dostarczeniem dokumentów?

Jeśli ustalono wysyłkę mailową, po wysłaniu wiadomości z dokumentami dobrze jest poprosić o potwierdzenie przyjęcia dokumentów i sprawdzenie ich zawartości . W razie konieczności wysyłki przez wskazany w zleceniu transportowym link do portalu, warto wykonać zrzut ekranu potwierdzający przekazanie dokumentów, a następnie wysłać maila do kontrahenta z pytaniem, czy dokumenty dotarły. 

W przypadku otrzymania Gutschriftu/noty uznaniowej od kontrahenta należy sprawdzić, czy termin płatności oraz numer rachunku bankowego się zgadza. natomiast w razie wysyłki dokumentów pocztą warto zachować numer nadania przesyłki, aby mieć dowód na wysłanie dokumentów.

E-CMR na pomoc

Rozwiązaniem problemów z wysyłką dokumentów może okazać się e-CMR, czyli elektroniczny list przewozowy.. Dzięki e-CMR wysyłka papierowego CMR nie będzie konieczna, ponieważ każda ze stron będzie miała podgląd dokumentu w czasie rzeczywistym w specjalnie dedykowanej aplikacji. Taki elektroniczny obieg dokumentów zdecydowanie ułatwi i przyspieszy proces płatności, a także uniemożliwi nakładanie kar za nieterminową wysyłkę dokumentów. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *